Winkelwagen
NederlandsEnglishDeutsch

Welkom bij Car Care Nederland

Wat houdt de gevarenaanduiding in bij Autopoetsproducten?

Wat houdt de gevarenaanduiding in bij Autopoetsproducten?

Gevarenaanduiding zijn niets nieuws, je ziet ze overal. Op een aansteker staat dat deze zeer vlambaar is, op schoonmaakmiddel staat dat het niet drinkbaar is en op spinazie staat dat je er opgezwollen onderarmen, een stotter en een matrozenpakje van krijgt. (die laatste weten we niet zeker) Maar hoe zit het dan met autpoetsproducten?

Waar zijn gevarenaanduidingen voor?

Gevarenaanduidingen zijn waarschuwingen. Je zou denken dat dit niet echt nodig is, maar toch is gebleken dat het niet voor iedereen altijd duidelijk is wat voor effect een stof kan hebben op het lichaam, het milieu of zijn omgeving. Zo weet een kind misschien niet dat wasbenzine brandbaar is. Daarnaast zijn waarschuwingen internationaal. De icoontjes voor “vlambaar” zijn hetzelfde in elke taal op de wereld, waardoor je dus nooit iets hoeft te vertalen. Ondanks de zorgvuldige bereidingen zijn er ook autopoetsproducten waar waarschuwingen voor gelden. Om maar even een snel voorbeeld te nemen: IPA. Dit staat voor IsoPropylAlcohol en is zeer brandbaar. Dus daar zit (ten minste) die waarschuwing op.

Maar hoe weet ik wat het gevaar is?

Heel simpel, het staat bij het product. Wij zijn verplicht om onze klanten preventief op de hoogte te brengen van het gevaar dat een product bevat. Dus voor IPA moeten wij vermelden dat dit brandbaar is en dat men daarom erg voorzichtig moet zijn. Ook bij andere producten kunnen waarschuwingen staan zodat jij (als klant) van te voren al weet wat het risico kan zijn met een bepaald autopoetsproduct.

Welke gevarenaanduidingen zijn er?

Veel! Er zijn behoorlijk veel verschillende aanduidingen, maar in de wereld van autopoetsproducten valt dit nog wel mee. We kunnen een lijstje maken voor je:

 • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
 • H226: Brandbare vloeistof en damp
 • H304: Kan dodelijk zijn bij inslikken en in de luchtwegen terechtkomt
 • H315: Veroorzaakt huidirritatie
 • H318: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • H318: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
 • H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing
 • H225: Licht ontvlambare vloeistof en dampen
 • H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
 • H302: Schadelijk bij inslikken
 • H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

En zoals we eerder al vertelde horen daar ook de nodige icoontjes bij. Ook deze kun je op onze website tegenkomen:

Gevarenaanduiging vlambaar
Vlambaar
Gevarenaanduiging slecht voor milieu
Slecht voor milieu
Gevarenaanduiging oxiderend
Oxiderend
Gevarenaanduiding gevaar voor luchtwegen
Gevaar voor luchtwegen
Gevarenaanduiding gevaarlijk
Gevaarlijk
Gevarenaanduiding explosief
Explosief
Gevarenaanduiding dodelijk
Dodelijk
Gevarenaanduiding corrosief
Corrosief

Nooit geweten dat autopoetsen en car care zo levensgevaarlijk is!

Dat is natuurlijk ook weer niet helemaal waar. Dit soort wettelijke eisen worden gesteld om te voorkomen dat iemand zichzelf of de natuur onbedoeld schade toebrengt. Tenslotte weet niet iedereen welke stoffen gevaarlijk zijn of niet. Dat ergens een icoon op staat betekent niet meteen dat het gevaarlijk, maar wel dat je even op moet letten. Lees je bijvoorbeeld iets over oogirritatie? Doe dan een veiligheidsbril op, Et voila. Is iets licht ontvlambaar? Houdt het dan ver uit de buurt van warmtebronnen en open vlammen. Schadelijk bij inslikken? Dan gewoon niet inslikken dus (die laatste geldt eigenlijk sowieso altijd wel).
Vroeger werd gezegd “gebruik je gezonde boerenverstand”, maar dat mag niet meer. Dus daarom hebben we nu gevarenaanduidingen.

Autopoets producten

Gratis verzending in NL

Op bestellingen boven € 50,-

Voor 17 uur* besteld

dezelfde dag verzonden

We ship Europe-wide

Just ask us for a quote

Van fanaten, voor fanaten

Ons team staat voor je klaar

× Chat met ons via Whatsapp